12.11.2015

Prezentácia zborníka - Poznávanie dejín Slovenska

Vydaného pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc.


Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií