Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
PAVOL ČECHACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS
No. 1, 2023
FS
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV.
Medzinárodný nekonferenčný zborník
PF
LENKA GOGOVÁKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE IX
Zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PU
MARTINA KÁŠOVÁDEUTSCHE GRAMMATIK UND ORTHOGRAPHIE. НІМЕЦЬКА ГРАМАТИКА ТА ОРФОГРАФІЯ
FF
LUCIA MIKURČÍKOVÁVYBRANÉ OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
PETER KAČÚRZÁKLADY RAKETOVÝCH ŠPORTOV
Pre študentov telovýchovného zamerania
FS
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁVÝSKUM POROZUMENIA TEXTU V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU
PF
PETER KÓNYAPRVÁ SVETOVÁ VOJNA V KARPATOCH
Elsö világhaború a KarpátokbanПерша світова війна в Карпатах
FF
JOZEF TEREKSPOMIENKY A POZNATKY, NA KTORÉ SA NEZABÚDA
FHPV
BIBIÁNA HLEBOVÁČITATEĽSKÁ KOMPETENCIA A INTERVENČNÉ PRÍSTUPY K ŽIAKOM S ĽAHKÝM MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
(podporný vzdelávací materiál pre učiteľov žiakov špeciálnych základných škôl vo vzdelávacom variante A)
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁREFLEXIE O POSTAVE SO ZNEVÝHODNENÍM V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ I.
PF
ZUZANA SOUČKOVÁELECTRONIC PORTFOLIO IN SLOVAK HIGHER EDUCATION
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁMANAŽÉRSKE INOVÁCIE, TRENDY A VÝZVY CESTOVNÉHO RUCHU V POSTPANDEMICKOM OBDOBÍ
Vedecký zborník medzinárodných príspevkov
FMEO
MILENA ŠVEDOVÁDESTINAČNÝ MANAGEMENT
FMEO
JANA LUKÁČOVÁKVALITA ŽIVOTA 2021: "KARIÉRA, RODINA A COVID-19"
Zborník príspevkov z 5. ročníka česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27.08.2021
FF
GABRIEL PAĽASTRUČNÉ KOMPENDIUM TEÓRIE KOMUNIKÁCIE
GTF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVOTVORNÝCH PROSTRIEDKOV V SLOVENČINE
FF
MARTIN OLOŠTIAKNEOLOGIZMY A NEOLOGIZÁCIA V LINGVISTICKEJ REFLEXII
FF
JOZEF PAVELKAINTEREST OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN TECHNICAL ACTIVITIES AND TECHNICAL EDUCATION
FHPV
BEÁTA RUŽBARSKÁPOHYBOVÁ AKTÍVNOSŤ V ZMYSLE ZDRAVOTNE ORIENTOVANEJ TELESNEJ ZDATNOSTI
FS