Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MARTIN OLOŠTIAKONYMICKÁ A DEONYMICKÁ NOMINÁCIA
FF
ADRIÁN KVOKAČKAKANTOV POJEM VZNEŠENÉHO
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)SLOVNÍK SLOVENSKÝCH EPONÝM
FF
MICHAL BOČÁKVÝCHODISKÁ A METÓDY ANALÝZY DISKURZU
FF
ONDREJ MARCHEVSKÝNÁRODNÍCKA FILOZOFIA (Z) DEJÍN V RUSKOM MYSLENÍ 2. POLOVICE 19. STOROČIA
FF
PAVOL ČECH (ED.)ACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS, NO. 2, 2021
FS
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁZÁKLADY PSYCHOLÓGIE I.
Pre sociálnu prácu
FF
MARTINA IVANOVÁSYNTAX SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
PETER ADAMIŠIN (ED.)VYBRANÉ ASPEKTY HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIV.
Zborník príspevkov zo XIV. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov 5. apríl 2022
PBF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV II
FF
PETER BAKALÁRPODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY PRE ZDRAVIE OBYVATEĽOV SLOVENSKA
FS
JANA CHOVANCOVÁPOSUDZOVANIE VPLYVOV ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FMEO
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁVPLYV COVID-19 NA ODVETVIE CESTOVNÉHO RUCHU A NADVÄZNÉ ODVETVIA
FMEO
JANA KOŽÁROVÁEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE SETTINGS
PF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
PETER KARPINSKÝKULTÚRNY JAZYK NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 17. AŽ 19. STOROČIA
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A KULTÚRNE REFERENCIE Z ANTIKY
FF
ĽUDMILA BEDNÁROVÁDIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV
FMEO