Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ALEXANDER CAPSMRŤ SÁRY A ABRAHÁMA, IZÁKOVÁ MANŽELKA A JEHO POTOMSTVO
Biblicko-exegetický komentár na 23. – 26. kapitolu knihy Genezis
PBF
JANA HUDÁKOVÁPEDAGOGICKÁ A UMELECKÁ INTERPRETÁCIA HUDOBNÉHO DIELA
Vedecký zborník Katedry hudby IHVU Prešovskej univerzity v Prešove
FF
BIBIANA VADAŠOVÁTELESNÁ KONŠTITÚCIA STREDOŠKOLSKEJ POPULÁCIE PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
MILENA ŠVEDOVÁKLASICKÝ TANEC - KVINTESENCIA MODERNEJ GYMNASTIKY
FMEO
GABRIELA MIHALKOVÁK PODOBÁM SLOVENSKEJ KRÁTKEJ PRÓZY PO ROKU 1956
(novela Jána Johanidesa a poviedka Jaroslavy Blažkovej)
FF
MATÚŠ ADAMKOVIČPSYCHOLOGICKÉ PRÍČINY A PSYCHOLOGICKÉ DÔSLEDKY CHUDOBY – VÝSKUMNÉ ZISTENIA
FF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA INTERAKTÍVNEJ ŠTYLISTIKY (II)
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKÉ A POĽSKÉ ADJEKTÍVUM Z ASPEKTU SLOVOTVORNEJ MOTIVOVANOSTI
FF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE II.
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
MARTIN LAČNÝCROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume IV: Perceptions of local and regional actors
FF
VLADIMÍR FEDORKOTAKE ME OUT
Outdoorová edukácia v predprimárnej edukácii
PF
MARTINA KÁŠOVÁ MITTELHOCHDEUTSCH
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part II: Phraseology and Word-formation
FF
TOMÁŠ UHERDEUTSCH IN DER PHYSIOTHERAPIE
FZO
IMRICH IŠTVANVYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY
FHPV
ALENA MADZIKOVÁDIDAKTIKA GEOGRAFIE
FHPV
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO V. - NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
Zborník abstraktov medzinárodnej vedeckej konferencie
FZO
MARTINA BODNÁROVÁSVEDECTVO AKO ŽÁNER NÁBOŽENSKEJ KOMUNIKÁCIE VO SVETLE SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ DEIXY
FF
MONIKA MIŇOVÁKONTEXT A DIMENZIE PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCIE
PF
PETER KARPINSKÝVARIETY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.) 2019
FF