Vladimír Čech, Robert Ištok, Eva Michaeli


Vybrané otázky politickej regionalistiky



ISBN 978-80-555-2359-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.




Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2023