Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV I
Fonetika, fonológia, morfonológia, ortoepia, ortografia
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF
MILAN MAJERNÍKENGINEERING SCIENCES AND PRODUCTION MANAGEMENT 2023
Green Approaches in Business and the Sustainability of Socio‐economic Development. Workshop proceedings
FMEO
MARTIN OLOŠTIAK14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
ROMAN ZAZULAZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
FZO
MONIKA KAČMÁROVÁZÁVEREČNÁ PRÁCA AKO VÝSKUMNÁ SPRÁVA V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
FF
MAREK MITKATRANSFORMÁCIE NÁRODNÝCH LITERATÚR A KULTÚR V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1780–1890)
FF
MAREK MOKRIŠVYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY
PF
ROBERT IŠTOKVYBRANÉ OTÁZKY POLITICKEJ REGIONALISTIKY
FHPV
ELEONÓRA KLÍMOVÁAKTIVIZAČNÉ TECHNIKY U CHORÝCH S DEMENCIOU
Zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
FZO
DANIELA MATUŠÍKOVÁMANAŽÉRSKE INOVÁCIE V CESTOVNOM RUCHU
Medzinárodný vedecký zborník
FMEO
ANNA ŠENKOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU – NOVÉ VÝZVY A TRENDY
FMEO
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2020
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
EVA KUŠNÍROVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY 7
Verejný priestor v kontextoch estetiky, umeleckej teórie a umeleckej praxe
FF
PETER KÓNYACENTRÁLNE ÚRADY HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY POČAS POVSTANIA FRANTIŠKA II. RÁKÓCZIHO
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ II.
FF
MICHAL BOČÁKOD ZNAKU K DISKURZU
(2. diel – problémy reprezentácie)
FF
IVETA BORŽÍKOVÁPSYCHOMOTORIKA PRE ŠKOLSKÚ, ŠPORTOVÚ A TERAPEUTICKÚ PRAX
FS
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY III.
(pramene – pamiatky – kultúra)
FF
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO V. - NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencie
FZO