Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVA (ED.)TRANSFORMÁCIA A TRANSPOZÍCIA ONOMASTICKÝCH KATEGÓRIÍ V SLOVANSKÝCH JAZYKOCH
FF
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 7 (II. ČASŤ)
FF
IVANA ARGAYOVÁOŠETROVATEĽSKÉ TECHNIKY A POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
FZO
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4908-6-20/22
FMEO
ALEXANDER CSANÁDYPRÍRUČKA K METÓDAM TERÉNNEHO VÝSKUMU STAVOVCOV
FHPV
RENÁTA KOČIŠOVÁSTREDOVEKÉ HUDOBNÉ PAMIATKY Z ÚZEMIA SLOVENSKA
Dva fragmenty Veľkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby
FF
MAREK MITKATRANSFORMÁCIE NÁRODNÝCH LITERATÚR A KULTÚR V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1780-1890)
FF
GABRIEL SZÉKELY (ED.)CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume III: Policies and practices of regional and local actors
FF
JOZEF LIBAEDUKAČNÉ MODULY VÝCHOVY K ZDRAVIU V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA PRE PRIMÁRNY STUPEŇ VZDELÁVANIA
PF
JANA CHOVANCOVÁENERGETIKA V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
VLADIMÍR ČECHVYBRANÉ OTÁZKY POLITICKEJ REGIONALISTIKY
FHPV
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH V DVADSAŤROČNICI OD PRELOMU MILÉNIÍ – VÝKONY, VÝZVY, TRENDY
Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií
FMEO
JAROSLAVA HEČKOVÁCEZHRANIČNÉ FÚZIE A AKVIZÍCIE V EURÓPSKOM PRIESTORE
Zborník recenzovaných vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20
FMEO
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA I. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV I
Fonetika, fonológia, morfonológia, ortoepia, ortografia
FF
PETER ADAMIŠINUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
FMEO
MARTIN OLOŠTIAK14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
BEÁTA ŠOFRANKOVÁMODEL APPROACHES TO INCREASING COMPETITIVENESS AND PERFORMANCE IN THE EUROPEAN AREA
FMEO
IVETA BORŽÍKOVÁPSYCHOMOTORIKA PRE ŠKOLSKÚ, ŠPORTOVÚ A TERAPEUTICKÚ PRAX
FS
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE TÉMY A DILEMY SENIOROV
FF