Roman Zazula, Danka Boguská, Vladimír Hosa, Marek Žifčák, Martina Vitková, Michal Hudák


Záchranárska technika a technológieISBN 978-80-555-2603-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024