Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
VALENTÍNA ŠUŤÁKOVÁCHUDOBA VZDELÁVANIU NEPRAJE
Vyučovanie v druhošancovom vzdelávaní z perspektívy učiteľa
FHPV
VIERA BILASOVÁ FILOZOFICKÉ OTÁZKY ETIKY
FF
VLADIMÍR FEDORKOMY - ČLOVEK A HODNOTY
PF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY
(človek - priestor - kultúra) II.
FF
EVA KUŠNÍROVÁÚVOD DO ŠTÚDIA DIVADELNÉHO UMENIA
FF
MILAN SCHAVELTEÓRIA A PRAX SUPERVÍZIE
Sumarizačno-teoretické a systémovo-analytické kontexty slovenského aplikačného prostredia
PBF
MILOŠ BLAHÚTSELECTED CHAPTERS FROM ENGLISH LITERATURE IN 19TH CENTURY
FF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2022
Zborník rozšírených abstraktov
PF
JOZEF OBOŇAEKOLÓGIA LESA : REVIDOVANÉ VYDANIE VYSOKOŠKOLSKEJ UČEBNICE ZÁKLADY EKOLÓGIE LESA
FHPV
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2021
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
ĽUDMILA ANDRAŠČÍKOVÁQUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO IV. NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
FZO
MARIÁN FEĎOCESTA PRAVOSLÁVNEHO EGYPTA (OD STREDOVEKU PO SÚČASNOSŤ)
Zborník vedeckých príspevkov z konferencie
PBF
RADOSLAV RUSŇÁKOBRAZOVÁ KNIHA AKO PROSTRIEDOK ROZVÍJANIA LITERÁRNEJ KOMPETENCIE V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
PETER KÓNYASNEM ROKU 1715 A UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 18. STOROČÍ
Az országgyűlés 1715-ben és a magyar társadalom a 18. században
FF
MARTA VOJTEKOVÁPOĽSKÉ OBJEKTY V ZOZNAME SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO
Jazykovo-kultúrny aspekt
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁCULTURE & INTERCULTURAL COMMUNICATION: ESP & ACADEMIC DISCOURSE
FMEO
ELENA ŠIRÁANALYTICKÝ POHĽAD NA HODNOTENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY PROSTREDNÍCTVOM INDEXOV
FMEO
ADRIÁN KVOKAČKAÚVOD DO ESTETIKY
Pojmový aparát
FF
MILENA ŠVEDOVÁKLASICKÝ TANEC - KVINTESENCIA MODERNEJ GYMNASTIKY
FMEO
TATIANA BÚGELOVÁŽIVOT A PRÁCA SENIOROV VO SVETLE TEÓRIÍ A VÝSKUMOV
FF