Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MILICA SABOLČLOVEK A SVET PRÁCE – PRACOVNÉ VYUČOVANIE
PF
ANTON FOGAŠGEOGRAFIA EURÓPY
FHPV
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁ A KOL.INTEGROVANÁ DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
ALEXANDER CSANÁDYVYBRANÉ KAPITOLY K CVIČENIAM Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYETOLÓGIA ČLOVEKA
Evolučno–biologické základy správania sa človeka
FHPV
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2022
(Kompletná bibliografia)
UK
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XII.
Zborník príspevkov z XII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 3. marec 2020
PBF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVOTVORNÁ ADAPTÁCIA A KOMPOZITNOSŤ V SLOVENČINE
FF
TOMÁŠ PERIČSPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ II.
Praktická realizace
FS
VALENTÍNA ŠUŤÁKOVÁCHUDOBA VZDELÁVANIU NEPRAJE
Vyučovanie v druhošancovom vzdelávaní z perspektívy učiteľa
FHPV
VIERA BILASOVÁ FILOZOFICKÉ OTÁZKY ETIKY
FF
VLADIMÍR FEDORKOMY - ČLOVEK A HODNOTY
PF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁ19. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA FF PU
Zborník príspevkov
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY
(človek – priestor – kultúra) II.
FF
EVA KUŠNÍROVÁÚVOD DO ŠTÚDIA DIVADELNÉHO UMENIA
FF
MILICA SABOLSOCIÁLNO–EMOCIONÁLNE UČENIE A DIEŤA PREDŠKOLSKÉHO VEKU
Vplyv programu SEL na kogníciu, vedomosti, emocionálnu kompetenciu, vzťah k prírode a well-being u detí predškolského veku
PF
ALEXANDER CSANADYETOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
FHPV
MARTIN HROMADAFACTORS DRIVING A HOST-PARASITE NETWORK TURNOVER
From local to continental metacommunities
FHPV
PETER KÓNYADEJINY UHORSKA
(1000–1918)
FF
ADRIÁN KVOKAČKAEVERYDAYNESS. CONTEMPORARY AESTHETIC APPROACHCES
FF