Kristína Šambronská


UNESCO pamiatky krajín EÚ ako súčasť kultúrneho dedičstva a potenciál pre rozvoj kultúrneho cestovného ruchu

Doplnkové skriptá II. „UNESCO pamiatky krajín EÚ“ k predmetu Dejiny kultúryISBN 978-80-555-3143-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024