Peter Kónya, Annamária Kónyová (eds.)


Caraffa 330 (1687 - 2017)

Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súdu

Tanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhezISBN 978-80-555-2431-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024