Gabriela Mihalková


Romantizmus v literárnohistorickej a interpretačnej reflexiiISBN 978-80-555-0860-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4

  
Literárnohistorická reflexia slovenského romantizmu
(malý sprievodca syntézami dejín slovenskej literatúry)

6

  
Typologická konfrontácia: klasicizmus – romantizmus, selanka – balada
(Ján Hollý: Selanky – Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a Divný Janko)

39

49

  
Reflexia mesianistickej tvorby Sama Bohdana Hroboňa
(interpretácia básnických textov Rozpejánok a Slovopieseň)

57

79

88

98

  
Duma v slovenskej romantickej tvorbe
(vymedzenie žánru a jeho modifikácie)

107

  
Slovenský literárny romantizmus v školskej praxi
(interpretačné a tvorivé príležitosti)

120

  

148
  
150
152

153
155
156
158
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020