Marian Michajlo, Vladimír Šebeň, Natalia Jurkovič


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Innovacijni technolohiji kompjuternoho modeľuvanňa fizyčnych ta informacijnych procesiv

Синергетика Інформаційно – Комунікаційних Систем. Synergetyka informacijno – komunikacijnych systemISBN 978-80-555-2278-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024