Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
DENISA ŠOLTÉSOVÁAKTIVITY A TERAPIA S ASISTENCIOU PSOV - VÝSKUM AKO VÝCHODISKO DOBREJ PRAXE
Zborník príspevkov z Jarnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 2. – 3. mája 2014, Štrbské Pleso
FF
SIMONA ŠOLTÉSOVÁMEMETICKÉ TEXTY A DIGITÁLNE MÉDIÁ
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HOSTORICO-CRITICA
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
PAVOL ŠTEKAUERWORD-FORMATION THEORIES WORKSHOP
Electronic Collection of Presentation Materials
FF
SLÁVKA TOMAŠČÍKOVÁTELEVISION NEWS DISCOURSE
Textbook for mass media communication courses
FF
MAREK TOMÁŠIKRESHUFFLED LYRICS
A Comparative Study of Christina Rossetti’s ‘Remember’ and Robert Smith’s ‘Treasure’ based on Jan Firbas’ Theory of Functional Sentence Perspective
FF
MAREK TOMÁŠIKARTFUL SMITHERY: INTERTEXTUAL LINKS BETWEEN SONG LYRICS AND THEIR LITERARY COUNTERPARTS
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁGEGENWÄRTIGE DEUTSCHE LEXIKOLOGIE
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁPREKLAD PRÁVNYCH TEXTOV Z NEMECKÉHO DO SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
SLAVOMÍRA TOMÁŠIKOVÁPREKLAD ODBORNÉHO TEXTU Z OBLASTI PRÁVA
FF
ANNA VALCEROVÁSVETOVÁ LITERATÚRA I.
Kapitoly z obdobia staroveku a stredoveku
FF
INGRIDA VAŇKOVÁCHAPTERS IN BUSINESS CORRESPONDENCE
FF
INGRIDA VAŇKOVÁŽIVOT AKO STORY - JA AKO TEXT
Naratívne perspektívy v skúmaní osobnej identity človeka
FF
JAROSLAV VENCÁLEKGENIUS LOCI – FAKTOR CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE NA SLOVENSKO-UKRAJINSKEJ HRANICI
FF
ŠTEFAN VENDELPSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO NA CELOŽIVOTNEJ CESTE ČLOVEKA
FF
DANIEL VOJTEKPRÉCIS MORPHOSYNTAXIQUE I.
Groupe nominal: noms, déterminants, pronoms et adjectifs
FF
DANIEL VOJTEKEXERCISIER MORPHOSYNTAXIQUE I.
Groupe nominal : noms, déterminants, pronoms et adjectifs
FF
DANIEL VOJTEKLA CULTURE FRANÇAISE A-T-ELLE ENCORE UNE INFLUENCE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI ?
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
A - L
FF
DANIEL VOJTEKGLOSSAIRE BILINGUE DES TERMES DE GRAMMAIRE (FRANÇAIS-SLOVAQUE)
M - Z
FF