Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
JANA KESSELOVÁEPIŠTOLY O JAZYKU A JAZYKOVEDE
Zborník štúdií venovaný doc. PhDr. FRANTIŠKOVI RUŠČÁKOVI, CSc., pri príležitosti životného jubilea
FF
JANA KESSELOVÁREGISTRE JAZYKA A JAZYKOVEDY (I)
Na počesť Daniely Slančovej
FF
JANA KESSELOVÁREGISTRE JAZYKA A JAZYKOVEDY (II)
Na počesť Daniely Slančovej
FF
JANA KESSELOVÁ FUNKČNO-SÉMANTICKÁ KATEGÓRIA RELAČNOSŤ V RANEJ ONTOGENÉZE REČI DIEŤAŤA HOVORIACEHO PO SLOVENSKY
FF
PETER KOCÁKGRAPHIA
Grafika a čínska kaligrafia 2009-2015 Autorský katalóg
FF
PROKIP KOLISNYKNAPÄTIE (MAĽBA)
Autorský katalóg
FF
PROKIP KOLISNYKV KRAJINE FARIEB (MAĽBA)
Autorský katalóg
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ12. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov I. (Sekcie histórie, etiky, filozofie a estetiky)
FF
SLÁVKA KOPČÁKOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA DEJÍN HUDBY PRE ŠTUDENTOV ESTETIKY
FF
SLÁVKA KOPČÁKOVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY III
Európske estetické myslenie a umelecká tvorba: pramene, metamorfózy a ich relevancia
FF
LUKÁŠ KOSTOVČÍKTASTE CULTURES AND TASTE PUBLICS: ANALYSING HUMOUR ON SLOVAK TELEVISION
FF
LUKÁŠ KOSTOVČÍKPRIATELIA KONTRA FRIENDS: KRITICKÝ POHĽAD NA HUMOR SITUAČNEJ KOMÉDIE V DABINGU
FF
IRINA KOZÁROVÁHYBNÉ SILY GLOBALIZÁCIE
Historicko-teoretické aspekty
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁINFORMAČNO-KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE A VYUČOVANIE JAZYKOV. PRO ET CONTRA
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE V KONTEXTE DOMÁCEJ TRANSLATOLÓGIE
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁODBORNÝ PREKLAD PRE ROMANISTOV I.
FF
JOZEF KREDÁTUSPSYCHOSOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ ASPEKTY NEKVALITY ŽIVOTA
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁPANORAMA HISTORIQUE DES ARTS PLASTIQUES ET DE L’ARCHITECTURE EN FRANCE
(De la Préhistoire à la fin de l’Ancien Régime)
FF
KATARÍNA KUPČIHOVÁLES ARTS PLASTIQUES EN FRANCE DE NAPOLÉON IER AUX IMPRESSIONNISTES
FF
IVANA KUPKOVÁKNIŽNÉ PREKLADY RUSKEJ LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ DO SLOVENČINY
FF