Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MÁRIA IMRICHOVÁJAZYK JE ZÁZRAČNÝ ORGANIZMUS ...METAMORFÓZY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Zborník príspevkov venovaných prof. PhDr. Ivorovi Ripkovi, DrSc., emer. prof. PU, pri príležitosti jeho životného jubilea
FF
MARTINA IVANOVÁASPEKTUÁLNOSŤ A MODÁLNOSŤ V SLOVENČINE
FF
MARTINA IVANOVÁVYBRANÉ ASPEKTY VALENCIE VERB V SLOVENČINE
FF
JÁN JAMBORIM UMFELD DER NEUEN SUBJEKTIVITÄT. DIE ERZÄHLPROSA DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND DER 70ER JAHRE
Arbeitsmaterialien zur Vorlesung und zum Selbststudium
FF
LUKÁŠ JANUVTEORETICKÉ KONCEPTUALIZÁCIE CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
FF
VALÉRIA JURÍČKOVÁUKRAJINSKÁ LITERATÚRA NA SLOVENSKU (1945-1989)
FF
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS II
(a Collection of Papers by the Institute of British and American Studies Faculty)
FF
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS III
FF
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS IV
(a Collection of Papers)
FF
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS V
(a collection of papers)
FF
VERONIKA KAČKOVIČOVÁEURÓPSKA ASOCIÁCIA PRE ŠKOLSKÚ HUDOBNÚ VÝCHOVU, JEJ VÝVOJ, FUNKCIA, ÚLOHY A PRÍNOS PRE SLOVENSKO
FF
MAGDALÉNA BILÁTHE CONCEPTUALIZING OF CONCEPTUALIZATION (OF LINGUISTICS METALANGUAGE)
FF
ALENA KAČMÁROVÁPÁR KAPITOL O PÍSANÍ A HODNOTENÍ ZÁVEREČNEJ PRÁCE (NA IAA FF PU V PREŠOVE)
FF
PETER KÁŠAOKOLO ROMANTIZMU A REALIZMU
(Články o slovenskej literatúre v stredoeurópskych súradniciach)
FF
PETER KÁŠAPREHĽAD STREDOEURÓPSKYCH LITERATÚR OD POČIATKOV PO OSVIETENSTVO
FF
MARTINA KÁŠOVÁEINFÜHRUNG INS STUDIUM DER DEUTSCHEN SPRACHE
FF
MARTINA KÁŠOVÁMORPHOLOGIE DER DEUTSCHEN SPRACHE I.
Das deutsche Substantiv
FF
MARTINA KÁŠOVÁMORPHOLOGIE DER DEUTSCHEN SPRACHE II.
Deklinierbare Wortarten(Artikel, Adjektiv, Numerale und Pronomen)
FF
MARTINA KÁŠOVÁMORPHOLOGIE DER DEUTSCHEN SPRACHE III.
Das deutsche Verb
FF
MARTINA KÁŠOVÁMORPHOLOGIE DER DEUTSCHEN SPRACHE IV.
Unflektierbare Wortarten (Adverb, Präposition, Konjunktion, Interjektion und Partikel)
FF