Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ANNA PETRÍKOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 3. ROČNÍK
Zimný semester
FF
ANNA PETRÍKOVÁVYUČOVANIE RUSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO: SÚČASNÉ METODICKÉ POSTUPY
FF
ANNA PETRÍKOVÁVYUČOVANIE RUSKÉHO JAZYKA AKO CUDZIEHO: SÚČASNÉ VYUČOVACIE TECHNOLÓGIE
Обучение русскому языку как иностранному: современные технологии преподавания
FF
ANNA PETRÍKOVÁVYUČOVANIE RUŠTINY AKO CUDZIEHO JAZYKA VO VIACKULTÚRNOM PRIESTORE
FF
MARTINA PETRÍKOVÁTVORIVOSŤ V ŠKOLE – ŠKOLA TVORIVOSTI 2
FF
MARTINA PETRÍKOVÁTVORBA AKO INŠPIRÁCIA
Z recenzií a odborných prác publikovaných v časopise Tvorba, revue pre literatúru a kultúru, a vo vybraných literárnych periodikách
FF
IVANA PIROHOVÁÚLOHA ANDRAGOGIKY V SPOLOČNOSTIZALOŽENEJ NA VEDOMOSTIACH
Zborník príspevkov zo slovensko-českej vedeckej konferencie
FF
GABRIELA PLATKOVÁ OLEJÁROVÁAKADEMICKÁ ETIKA: AKADEMICKÁ SLOBODA A MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK FRÁZ A USTÁLENÝCH SLOVNÝCH SPOJENÍ PRE TLMOČENIE KONFERENČNÝCH PODUJATÍ A FIREMNÝCH PREZENTÁCIÍ
(nemecko – slovenský)
FF
RITA RAFAJLOVIČOVÁFROM PHRASES TO CLAUSES AND SENTENCES
A student’s grammar book and workbook
FF
LENKA REGRUTOVÁ20 ROKOV MEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ V PREŠOVE
FF
KVETOSLAVA REPKOVÁLEGITIMITA A PRAMENE SOCIÁLNYCH INTERVENCIÍ
v kontexte sociálnej práce
FF
KVETOSLAVA REPKOVÁPOLITIKA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
(v kocke)
FF
ANNA RITLYOVÁA SHORT SURVEY OF SLOVAK HISTORY
FF
ANNA RITLYOVÁA SHORT SURVEY OF SLOVAK HISTORY
FF
JURAJ RUSNÁKMÉDIÁ A TEXT 4
FF
JURAJ RUSNÁKELEKTRONICKÝ MEDIÁLNY TEXT A DETSKÉ PUBLIKUM
FF
MÁRIA SAČKOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY I.
(aristotelovská logika, výroková logika, dejiny logiky)
FF
MICHAELA SEPEŠIOVÁPROFESIJNÉ KOMPETENCIE UČITEĽA CLIL V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII
FF
JOZEF SIPKOETNOPSYCHOLINGVISTICKÉ PREDPOKLADY SLOVENSKO-RUSKÝCH A RUSKO-SLOVENSKÝCH POROVNÁVANÍ
FF