Pavol Štekauer, Slávka Tomaščíková (eds.)


Word-Formation Theories Workshop

Electronic Collection of Presentation MaterialsISBN 80-8068-466-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  
1 Productivity: Theories

  
Author: Laurie Bauer
(Victoria University of Wellington, New Zealand Te Whare Wananga o te Upoko o te Ika a Maui, Aotearoa)
  
  
Commentator: Harald Baayen
(Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland)
  

  
2 Constraints on Productivity

  
Author: Franz Rainer
(Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich)
  
  
  
Commentaror: Ingo Plag
(Universität Siegen, Deutschland)
  
  

  
3 Lexicalization

  
Author: Peter Hohenhaus (Nottingham University, United Kingdom)
(Nottingham University, United Kingdom)
  
  
  
  
Commentator: Leonhard Lipka
(Ludwig-Maximilians-Universität München, Deutschland)
  
  
  

  
4 Phonology/Word-Formation Interface

  
Author: Ellen Kaisse
(University of Washington, Seattle, United States of America)
  
  
  
Commentator: Geert Booij
  
  

  
5 Morphology/Word-Formation Interface

  
Author: Gregory Stump
(University of Kentucky, United States of America)
  
  
  
Commentator: Bernard Fradin
  
  

  
6 Syntax/Word-Formation Interface

  
Author: Tom Roeper
(University of Massachusetts, Amherst, United States of America)
  
  
  
Commentator: Frederick Newmeyer
(University of Massachusetts, Amherst, United States of America)
  
  
  

  
7 English Word-Formation Processes

  
Author: Rochelle Lieber
(University of New Hampshire, United States of America)
  
  
  
Commentator: Jan Don
(Universiteit van Amsterdam, Nederland)
  
  
  

  
8 The Lexicalist Approach to Word-Formation

  
Author: Sergio Scalise & Emiliano Guevara
(Universitá di Bologna, Italia)
  
  
  
Commentator: Heinz Giegerich
(University of Edinburgh, United Kingdom)
  
  
  

  
9 The Marchandean School

  
Author: Dieter Kastovsky
(Universität Wien, Österreich)
  
  
Commentator: Claire Cowie
(University of Sheffield, United Kingdom)
  
  

  
10 Lexeme-Morpheme Base Morphology

  
Author: Mark Volpe
(Mie University, Japan)
  
  
  
Commentator: Richard Sproat
(University of Illinois, United States of America)
  
  

  
11 Onomasiological Theory of Word-Formation

  
Author: Pavol Štekauer
(Prešovská univerzita v Prešove, Slovensko)
  
  
  
Commentator: Joachim Grzega
(Katholische Universität Eichstätt - Ingolstadt, Deutschland)
  
  

  
Closing by Rochelle Lieber

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024