Marek Tomášik


Reshuffled Lyrics

A Comparative Study of Christina Rossetti’s ‘Remember’ and Robert Smith’s ‘Treasure’ based on Jan Firbas’ Theory of Functional Sentence PerspectiveISBN 978-80-555-0971-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024