Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
TATIANA MATULAYOVÁDOBROVOĽNÍCTVO V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V KONTEXTE ANDRAGOGIKY A SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
KAROL MEDŇANSKÝVYBRANÉ OSOBNOSTI SLOVENSKÉHO HUDOBNÉHO ŽIVOTA 20. A 21. STOROČIA V KONTEXTE ICH TVORBY I.
FF
KAROL MEDŇANSKÝDEJINY A SÚČASNOSŤ HUDBY
FF
HELENA MELKUSOVÁOBČIANSKA SPOLOČNOSŤ A PROCESY GLOBALIZÁCIE
FF
HELENA MELKUSOVÁKONTEXTY GLOBÁLNEHO VÝVOJA SÚČASNEJ SPOLOČNOSTI
Sociologické zošity
FF
HELENA MELKUSOVÁSOCIOLÓGIA MORÁLKY
pracovné zošity
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIÁ A TEXT 6
Zborník príspevkov: II. časť
FF
NIKOLETA MERTOVÁTEXTY Z ODBORNÉHO PREKLADU Z OBLASTI CHÉMIE A BIOCHÉMIE
FF
NIKOLETA MERTOVÁМЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ПЕРЕВОДЕ 1
Научно-технический перевод (1-ая часть)
FF
NIKOLETA MERTOVÁМЕДИЦИНСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ В ПЕРЕВОДЕ 2
Научно-технический перевод (2-ая часть)
FF
JANA MIGAŠOVÁUMENIE NA „PERIFÉRII“ A „PERIFÉRIA“ V UMENÍ
Zborník konferenčných abstraktov
FF
JANA MIGAŠOVÁMETAMORFÓZY, TRANSFORMÁCIE A VEKTORY POSUNU CENTRA A PERIFÉRIE V PRIESTOROCH UMENIA A KULTÚRY
FF
GABRIELA MIHALKOVÁROMANTIZMUS V LITERÁRNOHISTORICKEJ A INTERPRETAČNEJ REFLEXII
FF
GABRIELA MIHALKOVÁŽÁNRE SLOVENSKÉHO LITERÁRNEHO ROMANTIZMU
FF
JANA MICHALČÍKOVÁPROCES VÝUČBY KONZEKUTÍVNEHO TLMOČENIA NA BAKALÁRSKOM STUPNI ŠTÚDIA ŠPECIFICKY SO ZAMERANÍM NA ŠPANIELSKY JAZYK
FF
MARCELA MICHÁLKOVÁINSIGHTS INTO GENDER A/SYMMETRY IN SLOVAK
FF
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁZÁKLADY KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU A DISKURZÍVNEJ ANALÝZY
FF
MAREK MITKASTREDOEURÓPSKA PRÓZA MODERNY: POETOLOGICKÝ A PERSONÁLNY KONCEPT
FF
MAREK MITKAINTERPRETAČNÝ KĽÚČ K SLOVENSKEJ A ČESKEJ MODERNEJ PRÓZE: BIOGRAFICKÉ PENZUM A METODIKA ANALÝZY TEXTOV
FF
MAREK MITKAINTERPRETAČNÝ KĽÚČ K POĽSKEJ A MAĎARSKEJ MODERNEJ PRÓZE: BIOGRAFICKÉ PENZUM A METODIKA ANALÝZY TEXTOV
FF