28.10.2019

Seminár - Informačný ekosystém pre študentov a pedagógov

Vedecká komunikácia od budovania kontaktov, cez získavanie informácií až po publikovanie


Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií