V mesiacoch máj - jún usporiadala UK PU na pracovisku UK2 v spolupráci s Katedrou kresťanskej antropológie a sociálnej práce PBF PU a Študentským občianskym združením PODAJME SI RUKU výstavu fotografií študentských integračných projektov.


Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií