07.05.2018 - 02.10.2018

Výstava kresleného humoru - HUMOROTERAPIA (P. MATUŠKA)

Foyer pri aule č. 94


Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií