05.05.2010

Akademický Prešov 2010 a Literárny festival ČÍTAJME SPOLU - redaktori časopisov KÓD – RAK – NA PULZE

Plagáty a fotografie:
Návrat na zoznam akcií