Ivan Matúš


ZÁKLADY PRVEJ POMOCIISBN 978-80-555-1654-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

5
1.1  
Postup pri poskytovaní prvej pomoci
6
1.2  
Prvotné a druhotné vyšetrenie
8

12

16
3.1  
Hypoxia
16
3.2  
Obštrukcia dýchacích ciest cudzím telesom
16
3.3  
Vdychovanie dymu
19
3.4  
Astma
20
3.5  
Hyperventilácia
3.6  
Poranenie hrudníka
21

22
4.1  
Šok
22
4.2  
Anafylaktický šok
24
4.3  
Angina pektoris
25
4.4  
Infarkt myokardu
26
4.5  
Mdloba – kolaps
26
4.6  
Náhla cievna mozgová príhoda
27

29
5.1  
Vonkajšie krvácanie
30
5.1.1  
Krvácanie z malých rán a odrenín
30
5.1.2  
Závažné vonkajšie krvácanie
30
5.2  
Vnútorné krvácanie
32
5.3  
Rôzne druhy poranení spojených s krvácaním
32
5.3.1  
Krvácanie z hlavy
32
5.3.2  
Krvácanie z dlane
33
5.3.3  
Poranenie kĺbu s krvácaním
33
5.3.4  
Krvácanie z kŕčových žíl
34
5.4  
Krvácanie z telesných otvorov
34
5.4.1  
Krvácanie z nosa
34
5.4.2  
Krvácanie z ucha
35
5.4.3  
Krvácanie z ústnej dutiny
35
5.4.4  
Krvácanie z rodidiel
36
5.4.5  
Iné druhy krvácania
36

37
6.1  
Poranenie lebky
38
6.2  
Zlomeniny tvárovej časti lebky
39
6.3  
Zlomenina kľúčnej kosti
39
6.4  
Zlomenina ramennej kosti
40
6.5  
Zlomenia predlaktia
40
6.6  
Zlomenina panvy
40
6.7  
Zlomenina stehnovej kosti
41
6.8  
Zlomenina predkolenia
42
6.9  
Zlomenina členka a nohy
42
6.10  
Vykĺbenie (luxácia)
43
6.11  
Pohmoždenie (kontúzia) a natrhnutie (ruptúra) svalu
43

45

47
8.1  
Spálenie slnkom – slnečná dermatitída
47
8.2  
Prehriate a tepelný úpal
47
8.3  
Omrzliny
48
8.4  
Podchladenie (Hypotermia)
49

52

55
10.1  
Prehltnutie jedovatej látky
55
10.2  
Otrava alkoholom
55
10.3  
Otrava drogami
56
10.4  
Otrava potravinami
57

58
11.1  
Alergie
58
11.2  
Epilepsia
58
11.3  
Febrilné kŕče
59
11.4  
Cukrovka (diabetes mellitus)
60

63
12.1  
Obväzy
63

68

70

72
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020