Mária Majherová (ed.)


Pohybová aktivita v živote človeka: Pohyb detí

Zborník recenzovaných vedeckých príspevkov



ISBN 978-80-555-0301-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
  
3
  
Sekcia 1: Vyžiadané príspevky

5
13
20
25
32
37
  
  
Sekcia 2: Vplyv netradičných pohybových hier na rozvoj koordinačných schopností

43
52
57
62
69
74
  
  
Sekcia 3: Pohybové aktivity a zdravý životný štýl

  
ANALÝZA VEDOMOSTÍ ADOLESCENTOV Z OBLASTI POHYBOVEJ AKTIVITY A ZDRAVIA
VIERA BEBČÁKOVÁ, IVETA BORŽÍKOVÁ, PATRIK DURKÁČ, RÚT LENKOVÁ

81
87
  
POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU
ERIKA CHOVANOVÁ, MÁRIA MAJHEROVÁ
96
  
PREFERENCIE POHYBOVÝCH AKTIVÍT 15-ROČNÝCH ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
RÚT LENKOVÁ, VIERA BEBČÁKOVÁ, IVETA BORŽÍKOVÁ, PATRIK DURKÁČ
104
111
  
K NIEKTORÝM OTÁZKAM ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU DETÍ A MLÁDEŽE
HELENA MEDEKOVÁ, LADISLAVA DOLEŽAJOVÁ
118
122
130
  
  
Sekcia 4: Športová sekcia

  
AKO ĎALEJ V DIAGNOSTIKE KOORDINAČNÝCH SCHOPNOSTÍ?
LADISLAVA DOLEŽAJOVÁ, ANTON LEDNICKÝ

140
146
152
159
168
173
  
TESTOVANIE RYTMICKEJ SCHOPNOSTI
ANTON LEDNICKÝ, LADISLAVA DOLEŽAJOVÁ, PETER OLEJ
178
183
193
199
206
213




Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019