Lucia Šteflová (ed.), Nina Kollárová (ed.)


Codex historico-critica 2019

Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniamISBN 978-80-555-2347-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020