Viera Bilasová, (ed.) , Beáta Balogová, Ján Kalajtzidis, Adela Lešková Blahová, Štefan Oreško, Gabriela Platková Olejárová , Júlia Polomská, Lukáš Švaňa


Metodika inovácie etickej výchovy

(pre stredné školy)ISBN 978-80-555-2245-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020