Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MICHAL BOČÁKVÝCHODISKÁ A METÓDY ANALÝZY DISKURZU
FF
MATÚŠ ADAMKOVIČPSYCHOLOGICKÉ PRÍČINY A PSYCHOLOGICKÉ DÔSLEDKY CHUDOBY – VÝSKUMNÉ ZISTENIA
FF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV II
FF
GABRIELA MIHALKOVÁK PODOBÁM SLOVENSKEJ KRÁTKEJ PRÓZY PO ROKU 1956
(novela Jána Johanidesa a poviedka Jaroslavy Blažkovej)
FF
PETER KÓNYAOD REFORMÁCIE PO ZALOŽENIE CIRKVI
k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí
FF
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁ15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
GITA GEREMEŠOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIOLÓGIE
FF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA INTERAKTÍVNEJ ŠTYLISTIKY (II)
FF
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY
(človek – priestor – kultúra) II.
FF
VLADIMÍR GANAJKATALÓG K VÝSTAVE MIX
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK PRÁVNEHO JAZYKA PRE TLMOČNÍCKU PRAX
nemecko-slovenský, slovensko-nemecký
FF
SVITLANA PACHOMOVOVÁ ОНІМІЙНА НОМІНАЦІЯ В ДІАХРОНІЇ : ONIMIJNA NOMINACIJA V DIACHRONIÎ
FF
BEÁTA BALOGOVÁDLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ V SÚČASNÝCH SPOLOČENSKÝCH PODMIENKACH. ZBORNÍK KONFERENČNÝCH PRÍSPEVKOV
FF
MILOŠ BLAHÚTSELECTED CHAPTERS FROM ENGLISH LITERATURE IN 19TH CENTURY
FF
MARTIN OLOŠTIAKONYMICKÁ A DEONYMICKÁ NOMINÁCIA
FF
BEÁTA BALOGOVÁPRACOVNÉ LISTY PRE METODIKOV PRAXE SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF
VIERA BILASOVÁ FILOZOFICKÉ OTÁZKY ETIKY
FF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVATRANSFORMÁCIA A TRANSPOZÍCIA ONOMASTICKÝCH KATEGÓRIÍ V SLOVANSKÝCH JAZYKOCH
FF
MARTINA KÁŠOVÁ MITTELHOCHDEUTSCH
FF