Peter Kónya, Jan Blahoslav Lášek (eds.)


Reformation in Mitteleuropa

Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der DonaumonarchieISBN 978-80-555-2444-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2023