Wioletta Bronisława Mikuľáková, Ivana Argayová, Lucia Hudáková, Marek Chmelík, Ľudmila Majerníková, Slávka Mrosková, Ľubica Rybárová (eds.)


Quo vadis zdravotníctvo V. - Nové trendy v zdravotníckych vedách

Zborník príspevkov medzinárodnej vedeckej konferencieISBN 978-80-555-3074-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024