Marek Kokinda


KAPITOLY Z BIOMECHANIKY

Základy metód biomechanického výskumuISBN 978-80-555-1935-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
4
5
  
7

8
1.1  
Definície pojmov vedného odboru
9
1.2  
Biomechanický systém človeka
12
1.2.1  
Články
21
1.2.2  
Segmenty
24
1.2.3  
Geometria hmotnosti
26
1.2.4  
Ťažisko tela
27
  
KONTROLNÉ OTÁZKY Z KAPITOLY 1
29

30
2.1  
Metódy biomechanického výskumu
32
2.1.1  
Kinematické charakteristiky
32
2.1.1.1  
Dvojdimenzionálna rovinná analýza
36
2.1.1.2  
Trojdimenzionálna priestorová analýza
39
2.1.1.3  
Fázovanie pohybu a jeho skúmanie
40
2.1.2  
Dynamické charakteristiky
43
2.1.2.1  
Výskumné metódy dynamickej analýzy pohybu
45
2.1.3  
Hodnotenie svalovej aktivity elektromyografiou
51
2.1.3.1  
Uplatnenie v tréningovom procese
52
  
KONTROLNÉ OTÁZKY Z KAPITOLY 2
55

56
3.1  
Svaly podmieňujúce komplexnú silu tela
58
3.1.1  
Základy aktivácie svalov telesného jadra
60
3.2  
Optimálny variant a optimalizácia pohybu
64
  
KONTROLNÉ OTÁZKY Z KAPITOLY 3
68

  

69
  
70
71
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020