Kristína Šambronská


Vybrané múzeá a galérie krajín EÚ ako súčasť kultúrneho dedičstva a potenciál pre rozvoj kultúrneho cestovného ruchu

Doplnkové skriptá I. „Múzeá a galérie“ k predmetu Dejiny kultúryISBN 978-80-555-2741-3


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2022