Milena Švedová, Daniela Matušíková, Tünde Dzurov Vargová (eds.)


Nové výskumné zistenia a prístupy na trhu moderného cestovného ruchuISBN 978-80-555-2346-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2023