Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁZÁKLADY PSYCHOLÓGIE I.
Pre sociálnu prácu
FF
MARIANNA BERINŠTEROVÁPEDAGOGICKÁ PSYCHOLÓGIA
Učiteľ ako facilitátor zmeny
FHPV
MARTINA IVANOVÁSYNTAX SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE
PBF
MARTINA KÁŠOVÁDIE DEUTSCHE SPRACHE – DIE FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE PERIODE BIS ZUR NEUZEIT
FF
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIV.
Zborník príspevkov zo XIV. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov 5. apríl 2022
PBF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV II
FF
PETER BAKALÁRPODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY PRE ZDRAVIE OBYVATEĽOV SLOVENSKA
FS
PETER HAĽKOZA SVETLOM KATEDRÁL
Katalóg z výstavy Jána Bartka
PU
JANA CHOVANCOVÁPOSUDZOVANIE VPLYVOV ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FMEO
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁVPLYV COVID-19 NA ODVETVIE CESTOVNÉHO RUCHU A NADVÄZNÉ ODVETVIA
FMEO
MONIKA BIZOŇOVÁDEJINY VYBRANÝCH REHOĽNÝCH RÁDOV I.
FF
JANA KOŽÁROVÁEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE SETTINGS
PF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
PETER KARPINSKÝKULTÚRNY JAZYK NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 17. AŽ 19. STOROČIA
FF
PETER ADAMIŠINVYBRANÉ ASPEKTY HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
ĽUDMILA ANDRAŠČÍKOVÁVÝCHOVA K ORÁLNEMU ZDRAVIU U DETÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM
FZO
PETER KARPINSKÝPOETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY SLOVENSKÉHO KOMIKSU DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO