Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ADELA MITROVÁJAZYK A UMENIE PRE DETI A MLÁDEŽ V HODNOTOVÝCH A DIDAKTICKÝCH POHĽADOCH
PF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2020
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU, Zborník rozšírených abstraktov
PF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE II.
Reformáció Közép-Európában II.Reformation in Mittel-Europa II.
FF
LENKA BOBUĽSKÁMIKROBIÁLNA EKOLÓGIA
FHPV
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁAN EXERCISE BOOK OF TRANSLATION
FF
MARCEL FORGÁČ (ED.)KARENT – KRITICKÉ ŠTÚDIE O SÚČASNEJ PRÓZE
FF
WIOLETTA BRONISŁAWA MIKUĽÁKOVÁMEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI (ŠVOČ)
Zborník abstraktov
FZO
ROBERT IŠTOKPOLITICKO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE
Vybrané aspekty
FHPV
JÁN ŽIVČÁKSILA A SLABOSŤ PERIFÉRIE
Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900 - 2017
FF
PETER KÓNYADEJINY PREŠOVSKÉHO REFORMOVANÉHO ZBORU
FF
JANA BURGEROVÁNEW PERSPECTIVES ON COMMUNICATION AND CO-OPERATION IN E-LEARNING
PF
ONDREJ MARCHEVSKÝNÁRODNÍCKA FILOZOFIA (Z) DEJÍN V RUSKOM MYSLENÍ 2. POLOVICE 19. STOROČIA
FF
PAVOL ČECH (ED.)ACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS, NO. 2, 2021
FS
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁZÁKLADY PSYCHOLÓGIE I.
Pre sociálnu prácu
FF
MARTINA IVANOVÁSYNTAX SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE
PBF
MARTINA KÁŠOVÁDIE DEUTSCHE SPRACHE – DIE FRÜHNEUHOCHDEUTSCHE PERIODE BIS ZUR NEUZEIT
FF
MARTIN OLOŠTIAKONYMICKÁ A DEONYMICKÁ NOMINÁCIA
FF
ADRIÁN KVOKAČKAKANTOV POJEM VZNEŠENÉHO
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)SLOVNÍK SLOVENSKÝCH EPONÝM
FF