Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
PETER KÓNYAPREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
(Fotopublikácia k 15. výročiu vzniku univerzity)
PU
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁVÝSKUM POROZUMENIA TEXTU V MLADŠOM ŠKOLSKOM VEKU
PF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
EDUARD DRANČÁKSTRUCTURAL COMPLEXITY OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH
FF
PETER BAKALÁRPHYSICAL ACTIVITY–RELATED INJURIES AMONG ADOLESCENTS IN 5 EUROPEAN UNION MEMBER STATES
Survey Report, Field work: January – June 2022
FS
SLÁVKA KOPČÁKOVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY V.
Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia - dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie
FF
MONIKA BOBÁKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY Z PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE
v kontexte predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
PF
NIKOLETA MERTOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV III
Syntax
FF
ADRIANA AMIRNA PRAHU MILÉNIA
Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí)
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁCVIČEBNICA KULTÚRNYCH REFERENCIÍ Z ANTIKY
FF
PETER KÓNYA350 ROKOV VYSOKÉHO ŠKOLSTVA V PREŠOVE
FF
MARTIN OLOŠTIAKKAPITOLY ZO SLOVOTVORNEJ ADAPTÁCIE PREVZATÝCH SLOV V SLOVENČINE
FF
MIROSLAV ŽUPINAETIKA CIRKVI A DUCHOVNÝ ŽIVOT AKO ČINITELE TERAPIE ČLOVEKA
PBF
MARCEL MARTONČIKZÁVISLOSŤ NA HRANÍ DIGITÁLNYCH HIER (IGD) A SÚŤAŽNÉ HRANIE (ESPORTS)
FF
MÁRIA DERAJOVÁUČEBNÉ TEXTY Z LOGIKY II.
(predikátová logika 1. rádu, neklasické logiky)
FF
ANNA DEREVJANÍKOVÁHUDOBNÉ AKTIVITY PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE I.
Reformáció Közép-Európában I.Reformation in Mittel-Europa I.
FF
PAVOL ČECHOBSAHOVÉ A PROCESUÁLNE ASPEKTY TVORBY A OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH PRÁC
FS
VLADIMÍR FEDORKOVEDÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC A OUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
LENA ČUPKOVÁPRÍČINY A DÔSLEDKY AGEIZMU A VZÁJOMNEJ ANIMOZITY MEDZI GENERÁCIAMI V PRACOVNOM A MIMOPRACOVNOM PROSTREDÍ
FF