Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
BEÁTA BALOGOVÁKREATIVITA V SOCIÁLNO–VEDNOM VÝSKUME
Zborník príspevkov z X. doktorandskej konferencie
FF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIII.
Zborník príspevkov z XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 20. apríl 2021
PBF
ĽUDMILA LIPTÁKOVÁ A KOL.INTEGROVANÁ DIDAKTIKA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF
ALEXANDER CSANÁDYVYBRANÉ KAPITOLY K CVIČENIAM Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYETOLÓGIA ČLOVEKA
Evolučno–biologické základy správania sa človeka
FHPV
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2022
(Kompletná bibliografia)
UK
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XII.
Zborník príspevkov z XII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 3. marec 2020
PBF
MICHAELA HARNIČÁROVÁSÚČASNÉ TRENDY V TEÓRII A PRAXI MANAŽMENTU A MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií
FMEO
BIBIANA VADAŠOVÁVPLYV REGENERÁCIE NA ZOTAVENIE ORGANIZMU PO AERÓBNOM A ANAERÓBNOM ZAŤAŽENÍ V ŠPORTE
FS
DALIBOR DZUGASVYBRANÉ KAPITOLY Z OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
FS
PETER ADAMIŠINDIMENZIE HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA: PRÍSTUPY A PERSPEKTÍVY
FMEO
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2019
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
JOZEF SIPKOHĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT I
FF
MILICA SABOLČLOVEK A SVET PRÁCE – PRACOVNÉ VYUČOVANIE
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ V.
PF
ANTON FOGAŠGEOGRAFIA EURÓPY
FHPV
ALEXANDER CSANADYETOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
FHPV
MARTIN HROMADAFACTORS DRIVING A HOST-PARASITE NETWORK TURNOVER
From local to continental metacommunities
FHPV
PETER KÓNYADEJINY UHORSKA
(1000–1918)
FF
ADRIÁN KVOKAČKAEVERYDAYNESS. CONTEMPORARY AESTHETIC APPROACHCES
FF