Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ANTON LIŠKAVÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ EPIDÉMIE Z ROKU 1831 VO FARNOSTIACH A DEKANÁTOCH PREŠOVSKEJ EPARCHIE
GTF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ1918: END AND BEGINNING
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVANSKÁ SLOVOTVORBA: SYNCHRÓNIA, INOVÁCIE, NEOLOGIZÁCIA. SLAVIC WORD-FORMATION: SYNCHRONY, INNOVATIONS, NEOLOGIZATION
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKÉ A POĽSKÉ ADJEKTÍVUM Z ASPEKTU SLOVOTVORNEJ MOTIVOVANOSTI
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADY PSYCHOLÓGIE MORÁLKY
FF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XV.
Zborník príspevkov z XV. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 21. marec 2023
PBF
MARTINA KÁŠOVÁ MITTELHOCHDEUTSCH
FF
DANKA BOGUSKÁURGENTNÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
FZO
PAVOL ČECHACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS
No. 1, 2022
FS
IMRICH IŠTVANVYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY
FHPV
ALENA KAČMÁROVÁ17. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA FF PU. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV
FF
MARTIN KLIMOVIČIMPLICITNÉ JAZYKOVÉ ZNALOSTI DIEŤAŤA
PF
MARTINA BODNÁROVÁSVEDECTVO AKO ŽÁNER NÁBOŽENSKEJ KOMUNIKÁCIE VO SVETLE SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ DEIXY
FF
JAROSLAV KUŠNÍRLITERATURE OF THE ETHNIC MINORITIES OF THE ANGLOPHONE COUNTRIES
FF
EVA KUŠNÍROVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRA 8
Premeny umeleckej a edukačnej praxe: estetika, filozofia výchovy, kreatívna edukácia
FF
PETER KARPINSKÝVARIETY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.) 2019
FF
PETER KOVAĽDEJINY SVETOVEJ HISTORIOGRAFIE I.
Staroveké dejepisectvo
FF
JOZEF SIPKOLEKCIJI PO RUSKOJ KLASSIČESKOJ LITERATURE
(Prednášky z ruskej klasickej literatúry)
FF
VLADIMÍR FEDORKOPROSOCIÁLNOSŤ A ASPEKTY PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA V DIMENZIÁCH UČITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY
PF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVASLOVENSKO - UKRAJINSKÝ SLOVNÍK OJKONÝM
FF