Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XI.
Zborník príspevkov z XI. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 9. apríl 2019)
PBF
PATRÍCIA MIRDALIKOVÁŠTUDENT NA CESTE K PRAXI VI
Zborník rozšírených abstraktov z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie v odboroch špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a sociálna pedagogika
PF
LENKA GOGOVÁKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE VIII.
PU
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁ REZILIENCIA AKO KONCEPT SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
ALICA PETRASOVÁKRITICKÉ MYSLENIE – TEÓRIA A PEDAGOGICKÁ PRAX
Učebný text pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie
PF
RUDOLF HORVÁTHVÝBER ŠPORTOVÝCH TALENTOV
PF
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁ15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
SILVIA LUKÁČOVÁVZDELÁVANIE VO VÄZNICIACH
Pohľad učiteľov na formálne vzdelávanie odsúdených
FHPV
LUKÁŠ MAKKYÚVOD DO INTERPRETÁCIE OBRAZU
FF
ALEXANDER CSANÁDYVÝKLADOVÝ A OBRAZOVÝ SLOVNÍK Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2021
(Kompletná bibliografia)
UK
DANA KISEĽÁKOVÁENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT TO INCREASE PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS IN THE EU IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE THEORY AND PRACTICEMANAŽMENT
nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19
FMEO
MONIKA VAŠKOVÁZDRAVOTNÉ ASPEKTY VODNÉHO PROSTREDIA A PLÁVANIA
FS
ONDREJ MARCHEVSKÝFILOZOFIA (Z) DEJÍN JADRA RUSKÉHO NÁRODNÍCTVA
FF
TOMÁŠ ELIAŠFUTSAL
FS
JANA BURGEROVÁTECHNOLÓGIE A ICH MOŽNOSTI VO VZDELÁVANÍ UČITEĽOV
PF
JÁN JAMBORRODINA AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM V SÚČASNOM ŠVAJČIARSKOM A SLOVENSKOM KRIMINÁLNOM ROMÁNE
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁ19. ŠVUK FF PU – DOKTORANDSKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4596-6-17/19
FMEO
JANA CHOVANCOVÁINTEGROVANÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY
FMEO