Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
DANIELA SLANČOVÁDESAŤ ŠTÚDIÍ O DETSKEJ REČI
Lexika - Gramatika - Pragmatika
FF
ANASTAZIJ MOMOTSOCIÁLNA PRÁCA VO VYLÚČENÝCH RÓMSKYCH LOKALITÁCH
Fokus na krízové situácie
PBF
ZUZANA STANISLAVOVÁSVET V INOM (?) SVETE
Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia
PF
MAREK KOKINDAPOSILŇOVANIE TROCHU INAK
Návod pre začínajúcich trénerov a pedagógov
FS
IMRICH IŠTVÁNDRUHÁ ŠANCA VO FORMÁLNOM VZDELÁVANÍ
Aktuálne otázky, pohľady z praxe a perspektívy rozvoja
FHPV
MIROSLAVA KYSEĽOVÁMEDZI KONANÍM A DIANÍM : SÉMANTICKÉ ASPEKTY VERBA A VALENCIA
FF
JOZEF OBOŇAZÁKLADY EKOLÓGIE KRAJINY
FHPV
MICHAELA SEPEŠIOVÁAN INTRODUCTION TO PHRASES, CLAUSES AND SENTENCES
FF
KATARÍNA KOMENSKÁBIOETIKA AKO SYSTEMATICKÁ ETIKA
Úvod do štúdia bioetiky
FF
PAVEL RUŽBARSKÝVÝSLEDKY PRVÉHO CELOŠTÁTNEHO TESTOVANIA POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU – ŽIAKOV 1. ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
FS
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part I: Lexical Semantics and Lexicography
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁA COURSEBOOK ON TRANSLATION
A Task-Based Approach to the Art & Craft of Translation
FF
MONIKA MIŇOVÁPEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORIOVEJ
Vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl
PF
MARTIN HROMADAÚVOD DO EKOLÓGIE ČLOVEKA
FHPV
LENKA TLUČÁKOVÁPOHYBOVÁ AKTIVITA A TELESNÁ ZDATNOSŤ ADOLESCENTOV PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
TATIANA DUBAYOVÁDEVELOPMENT OF RESILIENCE
Handbook of Best Practice
PF
JURAJ RUSNÁKALTERNATÍVNE A KOMUNITNÉ MÉDIÁ NA SLOVENSKU
Vývoj a súčasný stav
FF
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁZBORNÍK ABSTRAKTOV. QUO VADIS ZDRAVOTNÍCTVO IV. NOVÉ TRENDY V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH
FZO
MARTIN OLOŠTIAKMORFEMATIKA A SLOVOTVORBA SLOVENČINY
FF
BLANKA TOMKOVÁPREGRADUÁLNA PRÍPRAVA ŠTUDENTA NA VYUČOVANIE MATEMATIKY V PRIMÁRNEJ EDUKÁCII
PF