Jozef Pavelka, Jarmila Honzíková, Milan Ďuriš, Viera Tomková, Jaroslav Šoltés


Interest of primary school pupils in technical activities and technical educationISBN 978-80-555-2304-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020