Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
JANA CHOVANCOVÁPOSUDZOVANIE VPLYVOV ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FMEO
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁVPLYV COVID-19 NA ODVETVIE CESTOVNÉHO RUCHU A NADVÄZNÉ ODVETVIA
FMEO
JANA KOŽÁROVÁEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE SETTINGS
PF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
PETER KARPINSKÝKULTÚRNY JAZYK NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 17. AŽ 19. STOROČIA
FF
PETER ADAMIŠIN (ED.)VYBRANÉ ASPEKTY HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV II
FF
PETER BAKALÁRPODPORA POHYBOVEJ AKTIVITY PRE ZDRAVIE OBYVATEĽOV SLOVENSKA
FS
PETER KÓNYAKONFESIONÁLNY VÝVIN UHORSKA V RANOM NOVOVEKU
FF
ŠTEFAN KOCOTEORETICKÉ ZÁKLADY DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME
FHPV
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XI.
PBF
RÓBERT KANDRÁČMNOHOJAZYČNÝ GLOSÁR FYZIOLÓGIE ŠPORTU MULTILINGUAL GLOSSARY OF SPORTS PHYSIOLOGY
Slovensko/Slovak- Český/Czech, Nemecký/German, Španielsky/Spanish, Francúzsky/French, Maďarský/Hungarian, Anglický/English
FS
PETER KÓNYAREFORMATION IN MITTELEUROPA
Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der Donaumonarchie
FF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A KULTÚRNE REFERENCIE Z ANTIKY
FF
ĽUDMILA BEDNÁROVÁDIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV
FMEO
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VI.
PF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
DANA KISEĽÁKOVÁENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT TO INCREASE PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS IN THE EU IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE THEORY AND PRACTICEMANAŽMENT
nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19
FMEO