Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ADELA MITROVÁJAZYK A UMENIE PRE DETI A MLÁDEŽ V HODNOTOVÝCH A DIDAKTICKÝCH POHĽADOCH
PF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2020
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU, Zborník rozšírených abstraktov
PF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE II.
Reformáció Közép-Európában II.Reformation in Mittel-Europa II.
FF
LENKA BOBUĽSKÁMIKROBIÁLNA EKOLÓGIA
FHPV
MARCEL FORGÁČ (ED.)KARENT – KRITICKÉ ŠTÚDIE O SÚČASNEJ PRÓZE
FF
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁMEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI (ŠVOČ)
Zborník abstraktov
FZO
ROBERT IŠTOKPOLITICKO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE
Vybrané aspekty
FHPV
PETER KÓNYADEJINY PREŠOVSKÉHO REFORMOVANÉHO ZBORU
FF
JANA BURGEROVÁNEW PERSPECTIVES ON COMMUNICATION AND CO-OPERATION IN E-LEARNING
PF
PAVOL ČECH (ED.)ACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS, NO. 2, 2021
FS
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁZÁKLADY PSYCHOLÓGIE I.
Pre sociálnu prácu
FF
MARTINA IVANOVÁSYNTAX SLOVENSKÉHO JAZYKA
FF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE
PBF
MARTIN OLOŠTIAKONYMICKÁ A DEONYMICKÁ NOMINÁCIA
FF
ADRIÁN KVOKAČKAKANTOV POJEM VZNEŠENÉHO
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)SLOVNÍK SLOVENSKÝCH EPONÝM
FF
ONDREJ MARCHEVSKÝNÁRODNÍCKA FILOZOFIA (Z) DEJÍN V RUSKOM MYSLENÍ 2. POLOVICE 19. STOROČIA
FF
JANA KOŽÁROVÁEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE SETTINGS
PF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
PETER KARPINSKÝKULTÚRNY JAZYK NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 17. AŽ 19. STOROČIA
FF