Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
PAVOL ČECHACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS
No. 2, 2023
FS
LENKA REGRUTOVÁMÉDIÁ A DETSKÉ PUBLIKUM
FF
TOMÁŠ ELIÁŠVYBRANÉ KAPITOLY Z TEÓRIE A DIDAKTIKY FUTBALU
FS
TATIANA BACHUROVÁUMENIE A KULTÚRA - INŠPIRAČNÉ VÝCHODISKÁ VÝTVARNEJ VÝCHOVY
PF
PETER KÓNYAREKATOLIZÁCIA A UHORSKÁ SPOLOČNOSŤ V 17. – 18. STOROČÍ
Rekatolizáció és magyar társadalom a XVII-XVIII. százabdan
FF
ZUZANA SLOBODOVÁSÉMATICKÁ ANALÝZA KARPATIZMOV Z ASPEKTU MEDZIJAZYKOVÝCH KONTAKTOV
FMEO
MONIKA MIŇOVÁZDRAVIE A POHYB
(podporný vzdelávací materiál pre pedagogických zamestnancov materskej školy: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb)
PF
BEÁTA BALOGOVÁKREATIVITA V SOCIÁLNO–VEDNOM VÝSKUME
Zborník príspevkov z X. doktorandskej konferencie
FF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIII.
Zborník príspevkov z XIII. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov, 20. apríl 2021
PBF
DÁVID DZIAKSVETOM COOLTOVÝCH KNÍH PRE DETI
100+1 tipov pre teba a pre mňa
PF
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁMESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH
FMEO
ĽUBOMÍR GUZIPRECEDENT MENA A PRECEDENT HISTÓRIE
Fenomén precedentného mena vo vzťahu k historickej realite a jeho prezentácii v súčasnom texte
FF
SVITLANA PACHOMOVOVÁ ОНІМІЙНА НОМІНАЦІЯ В ДІАХРОНІЇ : ONIMIJNA NOMINACIJA V DIACHRONIÎ
FF
MICHAELA HARNIČÁROVÁSÚČASNÉ TRENDY V TEÓRII A PRAXI MANAŽMENTU A MANAŽMENTU ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Nekonferenčný vedecký zborník recenzovaných štúdií
FMEO
BIBIANA VADAŠOVÁVPLYV REGENERÁCIE NA ZOTAVENIE ORGANIZMU PO AERÓBNOM A ANAERÓBNOM ZAŤAŽENÍ V ŠPORTE
FS
DALIBOR DZUGASVYBRANÉ KAPITOLY Z OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA
FS
PETER ADAMIŠINDIMENZIE HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA: PRÍSTUPY A PERSPEKTÍVY
FMEO
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2019
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
JOZEF SIPKOHĽADANIE RUSKÝCH HODNÔT I
FF
MILICA SABOLČLOVEK A SVET PRÁCE – PRACOVNÉ VYUČOVANIE
PF