Peter Kónya (ed.)


Prvá svetová vojna v Karpatoch

Elsö világhaború a Karpátokban

Перша світова війна в КарпатахISBN 978-80-555-2441-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024