Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A KULTÚRNE REFERENCIE Z ANTIKY
FF
ĽUDMILA BEDNÁROVÁDIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV
FMEO
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VI.
PF
PETER KARPINSKÝPOETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY SLOVENSKÉHO KOMIKSU DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
DANA KISEĽÁKOVÁENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT TO INCREASE PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS IN THE EU IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE THEORY AND PRACTICEMANAŽMENT
nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19
FMEO
MONIKA VAŠKOVÁZDRAVOTNÉ ASPEKTY VODNÉHO PROSTREDIA A PLÁVANIA
FS
ONDREJ MARCHEVSKÝFILOZOFIA (Z) DEJÍN JADRA RUSKÉHO NÁRODNÍCTVA
FF
TOMÁŠ ELIAŠFUTSAL
FS
PATRÍCIA MIRDALIKOVÁŠTUDENT NA CESTE K PRAXI VI
Zborník rozšírených abstraktov z medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie v odboroch špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika a sociálna pedagogika
PF
LENKA GOGOVÁKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE VIII.
PU
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁ REZILIENCIA AKO KONCEPT SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
ALICA PETRASOVÁKRITICKÉ MYSLENIE – TEÓRIA A PEDAGOGICKÁ PRAX
Učebný text pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie
PF
RUDOLF HORVÁTHVÝBER ŠPORTOVÝCH TALENTOV
PF
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁ15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
SILVIA LUKÁČOVÁVZDELÁVANIE VO VÄZNICIACH
Pohľad učiteľov na formálne vzdelávanie odsúdených
FHPV
LUKÁŠ MAKKYÚVOD DO INTERPRETÁCIE OBRAZU
FF
ALEXANDER CSANÁDYVÝKLADOVÝ A OBRAZOVÝ SLOVNÍK Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2021
(Kompletná bibliografia)
UK
MARIÁN FEĎOSÚČASNÉ TÉMY A PERSPEKTÍVY VÝSKUMU V OBLASTI EXEGÉZY NOVÉHO ZÁKONA
PBF