Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV I
Fonetika, fonológia, morfonológia, ortoepia, ortografia
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF
MARTIN OLOŠTIAK14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
ROMAN ZAZULAZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
FZO
MAREK MITKATRANSFORMÁCIE NÁRODNÝCH LITERATÚR A KULTÚR V STREDOEURÓPSKOM KONTEXTE (1780-1890)
FF
VLADIMÍR ČECHVYBRANÉ OTÁZKY POLITICKEJ REGIONALISTIKY
FHPV
ELEONÓRA KLÍMOVÁAKTIVIZAČNÉ TECHNIKY U CHORÝCH S DEMENCIOU
Zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
FZO
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2020
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
PETER KÓNYACENTRÁLNE ÚRADY HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY POČAS POVSTANIA FRANTIŠKA II. RÁKÓCZIHO
FF
MARCELA DOMENOVÁ (ED.)OD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ II.
FF
IVETA BORŽÍKOVÁPSYCHOMOTORIKA PRE ŠKOLSKÚ, ŠPORTOVÚ A TERAPEUTICKÚ PRAX
FS
MARCELA DOMENOVÁ (ED.)SPOLOČNOSŤ A DEJINY III.
(pramene - pamiatky - kultúra)
FF
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE TÉMY A DILEMY SENIOROV
FF
MICHAL BOČÁKOD ZNAKU K DISKURZU
(1.diel - semiologické východiská)
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK PRÁVNEHO JAZYKA PRE TLMOČNÍCKU PRAX
nemecko-slovenský, slovensko-nemecký
FF
PETER BABINČÁKBENEFITY A STRATY ŽIVOTA VO VIACDETNEJ RODINE
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)OSOBNOSTI FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE
FF
RENÁTA KOČIŠOVÁORGANOVÁ HUDBA VIDIECKEHO KANTORA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V PRVEJ TRETINE 19. STOROČIA
Fúgy, toccaty, menuety aduchovné piesne vorganovej praxi (zbierke) rosinského kantora Augustína Moravského
FF
HELENA MELKUSOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIOLÓGIE
FF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA U SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
FF