Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ĽUDMILA BEDNÁROVÁDIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV
FMEO
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VI.
PF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
PETER KÓNYAKONFESIONÁLNY VÝVIN UHORSKA V RANOM NOVOVEKU
FF
ŠTEFAN KOCOTEORETICKÉ ZÁKLADY DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME
FHPV
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XI.
PBF
LENKA GOGOVÁ (ED.)KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE VIII.
PU
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁ REZILIENCIA AKO KONCEPT SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
RUDOLF HORVÁTHVÝBER ŠPORTOVÝCH TALENTOV
PF
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁ (ED.)15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
LUKÁŠ MAKKYÚVOD DO INTERPRETÁCIE OBRAZU
FF
ALEXANDER CSANÁDYVÝKLADOVÝ A OBRAZOVÝ SLOVNÍK Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
DANA KISEĽÁKOVÁENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT TO INCREASE PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS IN THE EU IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE THEORY AND PRACTICEMANAŽMENT
nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19
FMEO
ONDREJ MARCHEVSKÝFILOZOFIA (Z) DEJÍN JADRA RUSKÉHO NÁRODNÍCTVA
FF
TOMÁŠ ELIAŠFUTSAL
FS
JANA BURGEROVÁTECHNOLÓGIE A ICH MOŽNOSTI VO VZDELÁVANÍ UČITEĽOV
PF
JÁN JAMBORRODINA AKO SPOLOČENSKÝ PROBLÉM V SÚČASNOM ŠVAJČIARSKOM A SLOVENSKOM KRIMINÁLNOM ROMÁNE
FF
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4596-6-17/19
FMEO
JANA CHOVANCOVÁINTEGROVANÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY
FMEO
VLADIMÍR FEDORKOOUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE (VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA)
PF