Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
IVANA PIROHOVÁDRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE V KONTEXTE POLITÍK CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
FHPV
MAREK MITKA (ED.) SLAVISTIKA – AREÁLOVÁ SLAVISTIKA – STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ
Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra 2013 na FF PU v Prešove
FF
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA II. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
PETER KÓNYAPREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE
(Fotopublikácia k 15. výročiu vzniku univerzity)
PU
VERONIKA PEROVSKÁFUNKČNO-SÉMATICKÉ KATEGÓRIE PASÍVNOSTI A REZULTATÍVNOSTI V HISTORICKÝCH A NÁREČOVÝCH TEXTOCH
FF
PETER ADAMIŠIN (ED.)VYBRANÉ ASPEKTY V ROZVOJI ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT
FM
MARCEL FORGÁČ (ED.)KARENT – KRITICKÉ ŠTÚDIE O SÚČASNEJ PRÓZE
FF
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁMEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI (ŠVOČ)
Zborník abstraktov
FZO
ROBERT IŠTOKPOLITICKO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE
Vybrané aspekty
FHPV
PETER KÓNYADEJINY PREŠOVSKÉHO REFORMOVANÉHO ZBORU
FF
JANA BURGEROVÁNEW PERSPECTIVES ON COMMUNICATION AND CO-OPERATION IN E-LEARNING
PF
ADELA MITROVÁJAZYK A UMENIE PRE DETI A MLÁDEŽ V HODNOTOVÝCH A DIDAKTICKÝCH POHĽADOCH
PF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2020
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU, Zborník rozšírených abstraktov
PF
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE II.
Reformáció Közép-Európában II.Reformation in Mittel-Europa II.
FF
MAROŠ ŠIPSOCIÁLNA PRÁCA V ZDRAVOTNÍCTVE
PBF
MARTIN OLOŠTIAKONYMICKÁ A DEONYMICKÁ NOMINÁCIA
FF
ADRIÁN KVOKAČKAKANTOV POJEM VZNEŠENÉHO
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)SLOVNÍK SLOVENSKÝCH EPONÝM
FF
ONDREJ MARCHEVSKÝNÁRODNÍCKA FILOZOFIA (Z) DEJÍN V RUSKOM MYSLENÍ 2. POLOVICE 19. STOROČIA
FF
PAVOL ČECH (ED.)ACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS, NO. 2, 2021
FS