Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PETER HAĽKOUNINFOS 2020
Zborník z online konferencie
UK
ERIKA CHOVANOVÁKOMPLEXNÝ KONCEPT PEDAGOGICKEJ PRAXE Z TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
FS
PETER ADAMIŠINENVIRONMENTÁLNE INFORMAČNÉ SYSTÉMY
FMEO
BEÁTA BALOGOVÁRÔZNORODÉ POŇATIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
PETER KÓNYACARAFFA 330 (1687 - 2017)
Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súduTanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez
FF
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 7 (II. ČASŤ)
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁMORÁLKA V KONTEXTE STOROČÍ
Zborník odborných príspevkov
FF
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4908-6-20/22
FMEO
JOZEF FEJÉRMORFOLOGICKO – BIOLOGICKÁ DIVERZITA DRUHU MAK SIATY (PAPAVER SOMNIFERUM L.) A JEJ HODNOTENIE A JEJ HODNOTENIE
Morphological and biological diversity of opium poppy species (Papaver somniferum L.) and its evaluation
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYPRÍRUČKA K METÓDAM TERÉNNEHO VÝSKUMU STAVOVCOV
FHPV
BEÁTA ŠOFRANKOVÁMODEL APPROACHES TO INCREASING COMPETITIVENESS AND PERFORMANCE IN THE EUROPEAN AREA
FMEO
GABRIEL SZÉKELY (ED.)CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume III: Policies and practices of regional and local actors
FF
MATÚŠ ŽACBUDÚCNOSŤ EURÓPY
Zborník príspevkov
FF
JÁN HUSÁR (ED.)NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VIII.
(Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
JANA CHOVANCOVÁENERGETIKA V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH V DVADSAŤROČNICI OD PRELOMU MILÉNIÍ – VÝKONY, VÝZVY, TRENDY
Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií
FMEO
PETER KAŠA (ED.)SLOVNÍK STREDOEURÓPSKYCH KULTÚR I.
Osvietenstvo - romantizmus - realizmus
FF
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA I. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
BIBIANA VADAŠOVÁTELESNÁ KONŠTITÚCIA STREDOŠKOLSKEJ POPULÁCIE PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
PETER ADAMIŠINUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
FMEO