Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PETER KÓNYAKONFESIONÁLNY VÝVIN UHORSKA V RANOM NOVOVEKU
FF
ŠTEFAN KOCOTEORETICKÉ ZÁKLADY DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME
FHPV
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XI.
PBF
RÓBERT KANDRÁČMNOHOJAZYČNÝ GLOSÁR FYZIOLÓGIE ŠPORTU MULTILINGUAL GLOSSARY OF SPORTS PHYSIOLOGY
Slovensko/Slovak- Český/Czech, Nemecký/German, Španielsky/Spanish, Francúzsky/French, Maďarský/Hungarian, Anglický/English
FS
PETER KÓNYAREFORMATION IN MITTELEUROPA
Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der Donaumonarchie
FF
RUDOLF HORVÁTHVÝBER ŠPORTOVÝCH TALENTOV
PF
GABRIELA MIKULÁŠKOVÁ (ED.)15. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
LUKÁŠ MAKKYÚVOD DO INTERPRETÁCIE OBRAZU
FF
ALEXANDER CSANÁDYVÝKLADOVÝ A OBRAZOVÝ SLOVNÍK Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
DANA KISEĽÁKOVÁENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT TO INCREASE PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS IN THE EU IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE THEORY AND PRACTICEMANAŽMENT
nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19
FM
ONDREJ MARCHEVSKÝFILOZOFIA (Z) DEJÍN JADRA RUSKÉHO NÁRODNÍCTVA
FF
TOMÁŠ ELIAŠFUTSAL
FS
LENKA GOGOVÁ (ED.)KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE VIII.
PU
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁ REZILIENCIA AKO KONCEPT SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4596-6-17/19
FM
JANA CHOVANCOVÁINTEGROVANÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY
FM
VLADIMÍR FEDORKOOUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V MATERSKEJ ŠKOLE (VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA)
PF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁTOWARDS AN UNDERSTANDING OF EU TRANSLATION
FF
MARIÁN FEĎOSÚČASNÉ TÉMY A PERSPEKTÍVY VÝSKUMU V OBLASTI EXEGÉZY NOVÉHO ZÁKONA
PBF
MICHAL BOČÁKSÚČASNÝ MEDIÁLNY ŠPORT
(Tri prieniky do fungovania športu v televízii)
FF