Juraj Rusnák (Ed.), Lenka Regrutová (Ed.)


Média a text 4ISBN 978-80-555-1051-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list

  

5
7

10

  

24

30

37

47

60

74

84

100

112

120

132

142

151

160

167

179

188

201

  

215

  
Slovenské mediálne vírusy
Simona Šoltésová

222

235

246

256

  

Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2018