Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MILAN BERNÁTOD VÝSKUMU K NÁVRHU NIEKTORÝCH ELEKTROFYZIKÁLNYCH SYSTÉMOV APLIKÁCIOU POČÍTAČOVÉHO MODELOVANIA A SIMULÁCIE I.
FHPV
MILAN BERNÁTOD VÝSKUMU K NÁVRHU NIEKTORÝCH ELEKTROFYZIKÁLNYCH SYSTÉMOV APLIKÁCIOU POČÍTAČOVÉHO MODELOVANIA A SIMULÁCIE II.
FHPV
MILAN BERNÁTELEKTROTECHNIKA 5
Vybrané problémy z elektrotechniky
FHPV
MILAN BERNÁTVYBRANÉ PROBLÉMY Z ELEKTROTECHNIKY VI.
FHPV
ANNA BIĽOVÁINOVÁCIE V EDUKÁCII TECHNICKÝCH ODBORNÝCH PREDMETOV
Zborník z videokonferencie
FHPV
JÁN BRAJERČÍKMATEMATIKA PRE ŠTUDENTOV PRÍRODOVEDNÝCH ODBOROV, 1. ČASŤ
(Biológia – Ekológia – Geografia)
FHPV
MÁRIA CSATÁRYOVÁCATALOG OF NAKED-EYE OBSERVATIONS OF SUNSPOTS FROM 1988 TO 2007
FHPV
MÁRIA CSATÁRYOVÁASTRONOMICKÉ VZDELÁVANIE NA SLOVENSKU
FHPV
VLADIMÍR ČECHFYZICKOGEOGRAFICKÁ ANALÝZA A REGIONALIZÁCIA KRAJINY CENTRÁLNEJ ČASTI GALMUSU A PRIĽAHLEJ ČASTI HORNÁDSKEJ KOTLINY
FHPV
MARTA ČERNOTOVÁCVIČNÍ UČITELIA
FHPV
MARTA ČERNOTOVÁMANUÁL PRE ŠTUDENTOV A CVIČNÝCH UČITEĽOV K PEDAGOGICKEJ PRAXI
FHPV
MÁRIA DUPKALOVÁSÚČASNÉ ASPEKTY PEDAGOGICKEJ PROFESIE
Recenzovaný zborník z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
FHPV
MÁRIA DUPKALOVÁMEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ ELEKTRONICKÁ KONFERENCIA PRE DOKTORANTOV, VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A MLADÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV PREŠOV 2011
FHPV
JÁN DUPLÁKACTA FACULTATIS STUDIORUM HUMANITATIS ET NATURE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS. PRÍRODNÉ VEDY. ROČNÍK XXXXI.
Matematika - Fyzika - Technická výchova
FHPV
JÁN DUPLÁKAFINNÁ A EUKLIDOVSKÁ GEOMETRIA
FHPV
JÁN DUPLÁKMATEMATIKA PRE MANAŽÉRKY
FHPV
JÁN DUPLÁKZOBRAZENIA A KUŽEĽOSEČKY
FHPV
ANTON FOGAŠGEOGRAFIA SVETA
Regionálnogeografická charakteristika kontinentov, svetadielov a oceánov so zreteľom na ich špecifiká
FHPV
VLADISLAV GREŠLÍKIKONY 17. STOROČIA NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
FHPV
ALENA KAČMÁROVÁENGLISH MATTERS
A collection of papers by the Department of English language and literature faculty
FHPV