Milan Bernát


Od výskumu k návrhu niektorých elektrofyzikálnych systémov aplikáciou počítačového modelovania a simulácie II.ISBN 80-8068-516-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024