Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ROBERT IŠTOKPOLITICKO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE
Vybrané aspekty
FHPV
MARIAN MICHAJLOІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Синергетика Інформаційно-Комунікаційних Систем
FHPV
ALENA MADZIKOVÁDIDAKTIKA GEOGRAFIE
FHPV
JOZEF PAVELKAINTEREST OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN TECHNICAL ACTIVITIES AND TECHNICAL EDUCATION
FHPV
JOZEF PAVELKAZÁUJEM ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL O TECHNICKÉ ČINNOSTI A TECHNICKÉ VZDELÁVANIE
FHPV
VLADIMÍR ČECHVYBRANÉ OTÁZKY POLITICKEJ REGIONALISTIKY
FHPV
IVANA PIROHOVÁDRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE V KONTEXTE POLITÍK CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYVYBRANÉ KAPITOLY K CVIČENIAM Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYDENNÉ MOTÝLE (LEPIDOPTERA, PAPILIONOIDEA) ONDAVSKEJ VRCHOVINY
Butterflies (Lepidoptera, Papilionoidea) of the Ondavská vrchovina highlands
FHPV
JOZEF OBOŇAEKOLÓGIA LESA : REVIDOVANÉ VYDANIE VYSOKOŠKOLSKEJ UČEBNICE ZÁKLADY EKOLÓGIE LESA
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYVÝKLADOVÝ A OBRAZOVÝ SLOVNÍK Z MORFOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV
FHPV
IMRICH IŠTVANVYBRANÉ KAPITOLY Z DIDAKTIKY
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYETOLÓGIA ČLOVEKA
Evolučno-biologické základy správania sa človeka
FHPV
IGOR KOMINARECZÁKLADY MULTIKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FHPV
ŠTEFAN KOCOTEORETICKÉ ZÁKLADY DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME
FHPV
JOZEF FEJÉRMORFOLOGICKO – BIOLOGICKÁ DIVERZITA DRUHU MAK SIATY (PAPAVER SOMNIFERUM L.) A JEJ HODNOTENIE A JEJ HODNOTENIE
Morphological and biological diversity of opium poppy species (Papaver somniferum L.) and its evaluation
FHPV
RÓBERT IŠTOKGEOGRAFIA EURÓPY
FHPV
ALEXANDER CSANADYETOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV
FHPV
GABRIELA BARANČÍKOVÁCHÉMIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
FHPV
MILAN BERNÁTELEKTROTECHNIKA PRE UČITEĽSKÉ ŠTÚDIUM
Návody na cvičenia
FHPV